Zašlete 6 týdnů před koncem vypršení pojistky na adresu pojišťovny, doporučeně, nebo zaneste na pobočku.

Vzor výpovědi

pojišťovna

ulice

město

PSČ

V Plzni dne 30.3.2013

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. 123456

Vypovídám tímto výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni.

Současně prosím o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.

Předem děkuji za vyřízení.

jméno a příjmení

ulice

obec

PSČ


POVINNÉ RUČENÍ CENÍK